U-8, U-9 korosztály
2005.jan.1 - 2006.dec.31. között született lányok és fiúk

A különbségeket a következőkben ismertetjük:

Pályaméret: 20x40m

Kapuméret: 3x2m (kézilabda)

Büntető terület: 6m-re az alapvonaltól az oldalvonalon bójával jelölve

Labdaméret: 4

Játékidő: 15 perc/mérkőzés, maximum 60perc/torna, 3-5 mérkőzés tornánként,

Létszám: 4:4 ellen + kapus

Játékvezető: nincs

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját a körzetvezetőnek le kell adni!

Pályára lépés feltétele: Gy/l, GY/f érvényes versenyengedély és érvényes sportorvosi engedély!

Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára!

Felelős: felkészítő edző és körzetvezető.


A mérkőzés szabályai:

GÓL
gólt a pálya teljes területéről el lehet érni
gól után középkezdéssel indul újra a játék

LES – NINCS

PARTDOBÁS – NINCS
a folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal hozható játékba, amelyből
közvetlenül nem lehet gólt elérni
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát
az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el

SZÖGLETRÚGÁS– NINCS
a sarokpontról történik
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát

SZABÁLYTALANSÁGOK
szabadrúgást vonnak maguk után

BÜNTETŐ

büntetőterületen (6 méter) belüli szabálytalanság esetén büntetőrúgás következik
a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van

CSERE
cserélni bármikor lehet
a cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással
a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető
a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál

TÉRFÉLCSERE – NINCS

FELSZERELÉS
a játékosok gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak
„éles” stoplis cipőben tilos játszani

SPECIÁLIS SZABÁLY
a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során nem továbbíthatja közvetlenül az ellenfél térfelére, ha ezt megteszi, akkor az ellenfél a félpálya vonaláról közvetett szabadrúgással folytathatja a játékot

- Gyermek Egyesületi Program –
U-6/U-7 fesztivál, U-8/U-9 és U-10/U-11 tornák
Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

A fesztivál, torna előkészítése


1. Általános követelmények

Körzeti fesztivált, tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 5 önálló sportszervezet szerepel. A körzeti fesztiválokat, tornákat az MLSZ által kijelölt időszakokban kell megrendezni, péntek délután és vasárnap délután között, a pályák szabad kapacitását figyelembe véve! Ettől eltérni csak rendkívüli időjárás esetén lehet a megyei szakmai igazgató és a megyei koordinátor engedélyével! Az időpontváltozást azonnali hatállyal jeleznie kell a koordinátornak a programvezető felé! Körzeti fesztiválokon, tornákon az MLSZ hivatalos tagszervezeteként működő sportszervezet benevezett csapata indulhat! Részt vehetnek az írásbeli nevezés leadását, és az mlsz.info oldalon történő regisztrációt követően, a megyei szakmai igazgató és a megyei koordinátor jóváhagyásával!

 

Ajánlott lebonyolítási rend egy körzeti eseményre:

U6/7 fesztivál és U8/9 torna egy időpontban való megrendezése, egy MLSZ által hitelesített nagy labdarúgó pálya két térfelén. Az egyik térfélen az U6/7 fesztivál játékait és műhelyeit alakítjuk ki, a másik térfélen pedig két db U8/9-es pályát.

2. Szervezési előírások:

A körzetvezetőnek 60 perccel a fesztivál, torna kezdete előtt a helyszínen kell lennie!

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen!

A körzetvezetőnek el kell készítenie a fesztivál, torna forgatókönyvét, időrendjét, pályabeosztását, és láthatóvá kell tennie a gyermekek és a nézők számára!

A fesztivál, torna forgatókönyvét, 3 nappal az eseményt megelőzően fel kell tölteni az mlsz.info oldalra!

A körzetvezetőnek fel kell készülnie, hogy előre nem látható események következhetnek be, pl. késik az egyik csapat, vagy lemondják a rendezvényt az utolsó pillanatban. A távolmaradókat a körzetvezetőnek haladéktalanul jeleznie kell a megyei szakmai igazgató és a megyei koordinátor felé.

A megyei koordinátor köteles 3 napon belül a távolmaradásról és a távolmaradó csapatról írásban jelentést adni az egyesületi program vezetőjének!
Ha minimálisan 2 egyesület csapata megjelenik a „tornán”, akkor játszani kell, rövid szünettel oda – visszavágó formájában!

A körzeti fesztiválokat, tornákat a körzetvezető nyitja meg, röviden.

A fesztivál, torna szervezője motiválja a gyermeklabdarúgókat a felszabadult játékra!

 

3. Rendezői-lebonyolítási előírások:

A rendező sportszervezet képviselőjének 60 perccel a fesztivál, torna kezdete előtt a helyszínen kell lennie!

Abban az esetben is a helysz ínen kell lennie, és tájékoztatnia kell a helyszínre megérkező játékosokat, szülőket, ha a rendezvény pl. időjárási körülmények miatt elmarad!

A rendező köteles jó minőségű – MLSZ által az adott évadra hitelesített - füves, vagy műfüves pályát biztosítani!

A pályákat és az öltözőket 30 perccel az első mérkőzést megelőzően, teljes mértékben előkészítetten kell a korosztályos csapatok részére biztosítani!

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen!

 

4. Körzetvezetői előírások:

Feladata a fesztiválokon, tornákon való részvétel, akadályoztatása esetén megbízottja!

Észrevételek munkanaplóba jegyzése.

Adatok változása esetén az illetékesek értesítése az adatváltozás követően két napon belül. (pl. új egyesült jelentkezése, végzettségben való változás, stb.)

Feladata az Eljárási rend pontos megismerése, követése és azzal kapcsolatos észrevételek megtétele.

 

5. Koordinátori előírások:

Törzsadatok felvitelének ellenőrzése. Igazolások, engedélyek meglétének ellenőrzése. Az Eljárási rendben foglaltak ellenőrzése.

 

A fesztivál, torna lebonyolítása


1. Általános követelmények

A Fesztiválok alkalmával a résztvevő gyermekek számától függően minimálisan 4-6, de akár ennél több játékterület alakítható ki.

A kialakított játékterületek minimálisan felén 3:3 elleni játék zajlik 15 x 20 m-es játéktéren. A többi játékterületen a fesztivál szervezője az 5-7 éves korosztály életkori sajátosságainak minden tekintetben megfelelő játékokat, ügyességi feladatokat szervez.

A fesztivál során nincs tartalékjátékos, minden odaérkező 5-7 éves gyermek folyamatosan részt vesz a játékban! A csoportok elosztása véletlenszerű!

A játékkal eltöltött idő 40 perc!

A játékterületek közötti váltások és az ezzel együtt járó szünetek 3-4 percig tartanak!

A körzeti tornák alkalmával a csapatok minimálisan 3, maximálisan 5 mérkőzést játszhatnak, a versenykiírásban szereplő játékidővel. Figyelembe kell venni azt, hogy a torna folyamán az összes játékkal töltött idő nem lehet több, mint:

U8-9 korosztályban: 60perc

U10-11 korosztályban: 80perc

Azokon a tornákon, ahol 4-5 mérkőzést játszanak a gyerekek, a mérkőzések között megfelelő pihenőidő beiktatását javasoljuk! A játék valamennyi pályán egyszerre kezdődik, a tornaszervező sípjelére.

Azonos korosztályok mérkőzései végig egy időben zajlanak!

U8-9 korosztályokban egyáltalán nincsenek játékvezetők! U10-11-ben vagy nincsenek, vagy alapfokú játékvezetői tanfolyamot végzett, ifjúsági korú (U-16-U-19) játékosok felügyelik a pályán zajló eseményeket, pályafelügyelőként a játéktéren kívülről!

 

2. Tornaszervezési előírások

A körzetvezetőnek és a csapatvezetőnek biztosítaniuk kell, hogy a tornán részt vevő valamennyi gyermeklabdarúgó minimálisan a teljes játékidő 50%-át pályán töltse! Ha egy csapat több játékost szeretne szerepeltetni, mint a csapatlétszám, akkor legyen lehetősége második csapatot is indítani.

Akár a vegyes csapatok kialakítása is lehetséges több egyesület játékosaiból!

A résztvevők regisztrálása a körzetvezető jóvoltából folyamatos.

 

3. Rendezői-lebonyolítási előírások:

A játék a gyermekeké, nem a felnőtteké, a mérkőzések ideje alatt csak a játékosok, a pályafelügyelők, az edzők és a tornaszervező tartózkodhatnak a pálya területén! Mindenki más a lelátóról illetve korláton kívülről szíveskedjen figyelemmel kísérni a gyermekek játékát!

A fesztivál, torna lezárása


1. A fesztivált, mérkőzéseket követően röviden értékeljük a gyermekeket. Emeljük ki a legszebb gólokat, cseleket, szereléseket stb. és biztassuk a gyermeklabdarúgókat a további gyakorlásra!

 

2. A körzetvezető feladata:
A fesztivál, torna eseményeinek hiánytalan regisztrálását 48 órán belül el kell végezni az iroda.mlsz.hu oldalon!

 

3. Tornarendezői előírások: Minden gyermek kapjon apró ajándékot lelkes játékáért, néhány jó egyéni teljesítményt jutalmazzunk külön ajándékkal és Bozsik - oklevéllel!
Felelős: körzetvezető!

Áttekintő táblázat – mérkőzésformák:
Korosztály
U-6 / U-7
U-8 / U-9
U-10 / U-11
Játékosok
3:3 ellen
kapus nélkül
4:4 ellen + kapusok
6:6 ellen + kapusok
Pályaméret
15 x 20 m
20 x 40 m
35 x 55 m
Les
Nincs
Nincs
Nincs
Büntetőterület
Nincs külön jelölve
6m-re az alapvonaltól
bójával jelölve
9m-re az alapvonaltól
bójával jelölve
Büntetőpont
-
7 m
9 m
Kapu
2 x 1 m
3 x 2 m
5 x 2 m
Labda méret
3-as
4-es
4-es
Partdobás
nincs, a labda lapos passzal hozható játékba
nincs, a labda lapos passzal hozható játékba
nincs, a labda lapos passzal hozható játékba
Csere
Folyamatosan
Folyamatosan
Folyamatosan
Játékidő
1 x 10 perc
maximum játékidő:
40 perc/torna
1 x 15 perc maximum játékidő:
60 perc/torna
1 x 20 perc maximum játékidő:
80 perc/torna
Pályán töltött idő
A nevezett játékosnak,
a játékidő min.50 %-ban pályán kell lennie!
A nevezett játékosnak,
a játékidő min.50 %-ban pályán kell lennie!
A nevezett játékosnak,
a játékidő min.50 %-ban pályán kell lennie!
Mérkőzésszám tornánként
minimum 3 mérkőzés/torna
minimum 3 mérkőzés/torna
minimum 3 mérkőzés/torna
Speciális szabály
a labda újbóli játékba hozatala az alapvonalról történik, labdavezetéssel, az ellenfél a pálya feléig hátrahúzódva kezdi meg a labdaszerzést
a labda újbóli játékba hozatala az alapvonalról történik, labdavezetéssel, az ellenfél a pálya feléig hátrahúzódva kezdi meg a labdaszerzést
a labda újbóli játékba hozatala az alapvonalról történik, labdavezetéssel, az ellenfél a pálya feléig hátrahúzódva kezdi meg a labdaszerzést