U-12, U-13 korosztály
2001.jan.1 - 2002.dec.31. között született lányok és fiúk

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek!

A különbségeket a következőkben ismertetjük:

Pályaméret: min.45 x 65m, - max.50 x 70m

Kapuméret: 5x2m

Büntető terület: 12m-re az alapvonaltól bójával jelölve

Labdaméret: 4

Játékidő: 20 perc/mérkőzés, maximum 100perc/torna

Létszám: 8:8 ellen + kapusok

Játékvezető: megbízott vagy hivatalos

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját az Alközpontvezetőnek, vagy a megyei szakmai igazgatónak (U13-as megyei torna esetén) le kell adni!

Pályára lépés feltétele: Gy/l, Gy/f vagy „I” érvényes versenyengedély és érvényes sportorvosi engedély! Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára!

Felelős: körzetvezető, alközpontvezető


A mérkőzés szabályai:

GÓL
gólt a pálya teljes területéről el lehet érni,
gól után gól után középkezdéssel indul újra a játék

LES

a nagypályás szabályok szerint!

PARTDOBÁS

ebben a korosztályban már partdobás van, a nagypályás labdarúgás szabályai szerint

SZÖGLETRÚGÁS
a sarokpontról történik

SZABÁLYTALANSÁGOK
szabadrúgást vonnak maguk után

BÜNTETŐ

büntetőterületen (12 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás következik
a büntetőpont a kapu közepétől számított 9 méterre van

CSERE
cserélni bármikor lehet
cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással
a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető
a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál
minden nevezett játékosnak a játékidő 50%-ban pályán kell lennie

TÉRFÉLCSERE – NINCS

FELSZERELÉS
a játékosok gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak
„éles” stoplis cipőben tilos játszani

SPECIÁLIS SZABÁLY

a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során nem továbbíthatja közvetlenül az ellenfél térfelére, ha ezt megteszi, akkor az ellenfél a félpálya vonaláról közvetett szabadrúgással folytathatja a játékot

- Kibontakoztatási Program –
U-12 / U-13 tornák
Eljárási Rend, Szakmai Követelmények

A fesztivál, torna előkészítése


1. Általános követelmények

A kiemelt megyei U13 tornákon a megye kiemelt sportszervezeteinek U13 csapatai szerepelnek.
Az alközponti tornákon az alközpontokhoz tartozó sportszervezetek U13 csapatai valamint az alközpont sportszervezetének U12 korosztályos csapatai szerepelnek. A kiemelt megyei és alközponti tornákat az MLSZ által kijelölt időszakokban kell megrendezni péntek délután és vasárnap délután között, a pályák szabad kapacitását figyelembe véve! Ettől eltérni csak rendkívüli időjárás esetén lehet, a megyei koordinátor engedélyével! Az időpontváltozásról kizárólag a megyei koordinátor dönthet! A koordinátornak az időpont változtatás igényét jeleznie kell a programvezető felé! Az U13 tornákon a megyei kiemelt sportszervezetek csapatának indulása kötelező! Részt vehetnek a megyei koordinátor felé leadott nevezést és az mlsz.info oldalon történő regisztrációt követően, a megyei koordinátor jóváhagyásával! A nevezéssel egyidejűleg a nevező vállalja, hogy - megyei kiemelt csoportba sorolás esetén - csoportjában ősszel és tavasszal 1-1 tornát az előírások szerint megrendez 6 csapat részvételével!

 

2. Tornaszervezési előírások:

Az Alközpontvezetőnek és a megyei szakmai igazgatónak, megyei koordinátornak (kiemelt megyei torna esetén) 60 perccel a torna kezdete előtt a helyszínen kell lennie!

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen!

Az Alközpontvezetőnek és a megyei szakmai igazgatónak (kiemelt megyei torna esetén) el kell készítenie a torna forgatókönyvét, időrendjét, pályabeosztását, és láthatóvá kell tennie a gyermekek és a nézők számára! A torna forgatókönyvét, 3 nappal a tornát megelőzően fel kell tölteni az mlsz.info oldalra!

Az Alközpontvezetőnek és a megyei szakmai igazgatónak (kiemelt megyei torna esetén) fel kell készülnie, hogy előre nem látható események következhetnek be, pl. késik az egyik csapat. A távolmaradókat az Alközpontvezetőnek a megyei koordinátor felé, a megyei szakmai igazgatónak (kiemelt megyei torna esetén) az egyesületi programvezető felé haladéktalanul jeleznie kell írásban! A megyei koordinátor köteles 3 napon belül a távolmaradásról és a távolmaradó csapatról írásban jelentést adni az egyesületi program vezetőjének! Az Alközponti tornákat az Alközpontvezető, a megyei kiemelt tornákat a megyei szakmai igazgató nyitja meg, röviden. A megnyitón motiváljuk a fiatal labdarúgókat a felszabadult játékra!

 

3. Tornarendezői - lebonyolítási előírások:

A rendező sportszervezet képviselőjének 60 perccel a fesztivál, torna kezdete előtt a helyszínen kell lennie!

Abban az esetben is a helysz ínen kell lennie, és tájékoztatnia kell a helyszínre megérkező játékosokat, szülőket, ha a rendezvény pl. időjárási körülmények miatt elmarad!

A rendező köteles jó minőségű – MLSZ által az adott évadra hitelesített - füves, vagy műfüves pályát biztosítani!

A pályákat és az öltözőket 30 perccel az első mérkőzést megelőzően, teljes mértékben előkészítetten kell a korosztályos csapatok részére biztosítani!

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen!

 

4. Alközpontvezetőre, és a megyei szakmai igazgatóra, megyei koordinátorra (megyei kiemelt torna esetén) vonatkozó előírások:

Feladata a tornákon való részvétel, akadályoztatása esetén megbízottja! Észrevételek munkanaplóba jegyzése. Adatok változása esetén az illetékesek értesítése két napon belül. (pl. új egyesült jelentkezése, végzettségben való változás, stb.) Versenykiírás pontos ismerete, azzal kapcsolatos észrevételek megtétele.

 

5. Koordinátori előírások:

Törzsadatok felvitelének ellenőrzése. Igazolások, engedélyek meglétének ellenőrzése. Versenyszabályzatban foglaltak ellenőrzése.

 

A torna lebonyolítása


1. Általános követelmények

A megyei kiemelt és az alközponti U13-as tornák alkalmával a csapatok körmérkőzéseket játszanak, a versenykiírásban szereplő játékidő betartásával.

Figyelembe kell venni azt, hogy a torna folyamán az összes játékkal töltött idő nem lehet több, mint:

U12/13 korosztályban: 100perc

A tornákon, ahol több mérkőzést játszanak a gyerekek, a mérkőzések között megfelelő pihenőidő beiktatását javasoljuk! A játék valamennyi pályán egyszerre kezdődik, az Alközpontvezető, és a megyei szakmai igazgató (kiemelt megyei torna esetén) sípjelére. A mérkőzések végig egy időben zajlanak!

U12/13-ban a mérkőzéseket megbízott játékvezetők vezetik. Kijelölésükért alközponti torna esetén az alközpontvezető illetve kiemelt megyei torna esetén a megyei szakmai igazgató felelős!

 

2. Tornaszervezési előírások

Az Alközpontvezetőnek, és a megyei szakmai igazgatónak (kiemelt megyei torna esetén) biztosítaniuk kell, hogy a tornán részt vevő valamennyi labdarúgó minimálisan a teljes játékidő 50%-át pályán töltse!

A résztvevők regisztrálása az Alközpontvezető, és a megyei koordinátor (kiemelt megyei torna esetén) jóvoltából folyamatos.

 

3. Rendezői-lebonyolítási előírások:

A játék a gyermekeké, nem a felnőtteké, a mérkőzések ideje alatt csak a játékosok, a pályafelügyelők, az edzők, az Alközpontvezető, a megyei szakmai igazgató és a megyei koordinátor tartózkodhatnak a pálya területén! Mindenki más kizárólag a lelátóról illetve korláton kívülről kísérheti figyelemmel a gyermekek játékát!

Felelős: az Alközpontvezető illetve a megyei szakmai igazgató, megyei koordinátor (kiemelt megyei torna esetén)!

A fesztivál, torna lezárása

A mérkőzéseket követően röviden értékeljük a gyermekeket. Emeljük ki a legszebb gólokat, cseleket, szereléseket stb. és biztassuk a fiatalokat a további gyakorlásra!

Az Alközpontvezető, és a megyei koordinátor (U13-as megyei torna esetén) feladata:
A torna eseményeinek regisztrálását 24 órán belül el kell végezni az mlsz.info oldalon!

Továbbá 3 digitális fotót fel kell tölteni a torna elektronikus jegyzőkönyvébe, 48 órán belül!

Tornarendezői előírások:
Minden esetben jutalmazzuk Bozsik-oklevéllel a kiemelkedő egyéni teljesítményeket!

Felelős: Alközpontvezető, és a megyei szakmai igazgató (kiemelt megyei torna esetén)!

Alközponti válogatottakra való javaslattétel az Alközpontvezető feladata.

A megyei válogatottra való javaslattétel a Megyei Szakmai Igazgató feladata.

A torna szakmai teljesítés-igazolása akkor adható ki, ha a fenti előírások és az előírt szabályok maradéktalanul megvalósultak!